Omega Accountancy

Dienstverlening met een plus

Zorgsector

Een specialiteit van ons kantoor is de kennis en ervaring met de (AWBZ/WLZ) zorgsector. Diverse instellingen worden door ons ondersteund in de specifieke voor deze instellingen bestaande regelgeving.


Wij kunnen u van dienst zijn met onder andere:

  •  Budgetaanvragen;
  •  Nacalculatieformulieren;
  •  Jaarverslaggeving voor zorginstellingen;
  •  ZZP-financiering;
  •  Begrotingen;
  •  Tussentijdse exploitatieoverzichten;
  •  Etc.