top of page

Accountancy

Voor vrijwel alle dienstverlening op het gebied van accountancy kunt u bij ons terecht, zoals:

 •  Samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen;
 • Tussentijdse rapportages;
 • Begrotingen;
 • Administratieve organisatie en interne controle;
 • Adviezen op het gebied van financiële verslaglegging;
 • Advisering en begeleiding in automatisering;
 • Opzetten van budgetterings- en kostprijssystemen;
 • Rentabiliteitsonderzoeken;
 • Bedrijfseconomische advisering;
 • Analyse van resultaatontwikkeling;
 • Verzorgen van accountantsverklaringen.
bottom of page